วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


170 ความคิดเห็น:

 1. ป.พัน.11 รอ.12 กรกฎาคม 2554 17:35

  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ14 มกราคม 2556 09:50

   จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว
   militaryloveking

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2554 18:48

  เราต้องรู้รักสามัคคีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  lo น.ศ.ท สุริยะ ไชยมาต เลขที่ ๙ ร.๑๑ พัน ๑ รอ โรงเรียนบัวแก้วเกษร

  ตอบลบ
 3. รักในหลวง14 กันยายน 2554 10:59

  ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
  ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
  ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
  ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

  ตอบลบ
 4. ขอขอบคุณ เเละเป็นกำลังใจให้ครับ เพราะทุกวันนี้ ที่บ้านเมืองเรามีปัญหาก็เพราะว่าจิตสำนึก เเละค่านิยมของคนเริ่มที่จะผิดเพี้ยนไปจากปทัสถานของสังคมไทยที่ต้องยึดมั่นในจารีตที่ดีงาม

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2554 13:22

  พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
  พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา
  พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา
  พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย
  ฉก.ทพ.๔๒

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2554 09:50

  พระทรงงาน หนักเหนื่อย ยิ่งเพียงไหน
  พระเสโท หลั่งไหล ให้หมองศรี
  ทรงทุ่มเท พระหทัย ทั้งชีวี
  หกสิบสามปี มิได้พัก พระวรกาย
  ฉก.ทพ.๔๒

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ19 ธันวาคม 2554 10:14

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (ร.๑พัน.๑รอ.)

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2554 09:52

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยพระวรกายที่สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ (ร.๑พัน.๑รอ.)

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2555 09:59

  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้มีพระวรกายและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

  นศท.ปี3 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  ตอบลบ
 10. ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า

  ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่

  ธ คือสายฝนอันชื่นใจ

  ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น

  ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ

  ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ

  ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ

  ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2555 20:37

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

  ร.๑ พัน.๑ รอ.

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2555 20:06

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิร่มไทร ประชาชนชาวไทยิ่งยืนนาน


  ร.๑พัน.๑รอ.

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2555 22:16

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ


  ร.๑พัน.๑รอ.

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ13 กุมภาพันธ์ 2555 22:18

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

  ร.๑พัน.๑รอ.

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555 12:57

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555 13:01

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยพระวรกายที่สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ
  ฉก.ทพ.๔๒

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555 21:33

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


  ร.๑พัน.๑รอ.

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ28 กุมภาพันธ์ 2555 19:42

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมด้วยพระวรกายที่สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญเทอญ

  ร.๑พัน.๑รอ.

  ตอบลบ
 19. ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.4228 มีนาคม 2555 13:49

  พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได
  อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2555 10:36

  กษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน ร.๑ พัน.๑ รอ.

  ตอบลบ
 21. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  ตอบลบ
 22. หมู่.ทพ.หญิง.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 08:55

  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 23. ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 09:05

  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

  ตอบลบ
 24. ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 09:12

  ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

  ตอบลบ
 25. ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 09:20

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 26. ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 09:28

  ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

  ตอบลบ
 27. ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒26 พฤษภาคม 2555 10:05

  ขอให้องค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

  ตอบลบ
 28. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

  ตอบลบ
 29. หมู่.ทพ.หญิง.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 09:01

  ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

  ตอบลบ
 30. ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 09:18

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 31. ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 09:36

  ปวงข้าฯ กราบพระองค์ ขอทรงพัก ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อัฉริยะ คำพรม12 สิงหาคม 2555 14:12

   พระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเสียสละต่อประสกนิกรชาวไทยมาก

   ลบ
 32. ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 09:44

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

  ตอบลบ
 33. ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 10:13

  ในหลวงพระองค์ทรงมีพระ ราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

  ตอบลบ
 34. ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒30 พฤษภาคม 2555 10:31

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  ตอบลบ
 35. ในหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาทั้งแผ่นดิน

  ตอบลบ
 36. หมู่.ทพ.หญิง.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:17

  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

  ตอบลบ
 37. ฝกพ.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:22

  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

  ตอบลบ
 38. ฝกร.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:23

  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

  ตอบลบ
 39. ฝยก.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:25

  เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

  ตอบลบ
 40. ฝขว.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:29

  เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

  ตอบลบ
 41. ฝกบ.ฉก.ทพ.๔๒31 พฤษภาคม 2555 13:31

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2555 17:22

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดย ร.๑ พัน.๑ รอ.

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2555 10:14

  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงพระเจริญ

  หมู่ ทพ.หญิง ๔๒

  ตอบลบ
 44. นศท.พีรยุทธ จันทร์ภูงา11 กรกฎาคม 2555 06:37

  พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

  โดย นศท.พีรยุทธ จันทร์ภูงา

  ตอบลบ
 45. นศท.หญิงอภิญญา ลุนสิน11 กรกฎาคม 2555 06:44

  "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
  สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน

  โดย นศท.หญงิอภิญญา ลุนสิน ชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

  ตอบลบ
 46. นศท.วิเศษศักดิ์ ศรึสุพรรณ11 กรกฎาคม 2555 06:48

  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 47. นศท.เกิดผล ผลให้11 กรกฎาคม 2555 10:28

  ปวงข้าฯ กราบพระองค์ ขอทรงพัก ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม 2555 11:47

  1.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

  2.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

  3.ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน

  4.ขอพระองค์อยู่คู่ชาวไทยยิ่งยืนนาน

  5.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

  6.ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง

  7.เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

  8.ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

  9.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

  10.รวมใจภักดี รัก ในหลวง

  ตอบลบ
 49. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2555 13:55

  พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์
  พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา
  พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา
  พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย

  ตอบลบ
 51. ร.๑๖ พัน.๓1 ตุลาคม 2555 09:00

  ร.๑๖ พัน.๓
  ๓๐๑ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ ๓๐๒ บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา ๓๐๓ ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์ ๓๐๔ ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน ๓๐๕ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ๓๐๖ รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า ๓๐๗ จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน ๓๐๘ รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓๐๙ เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป ๓๑๐ อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๓๑๑ ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด ๓๑๒ ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ ๓๑๓ เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา ๓๑๔ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา ๓๑๕ ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ ๓๑๖ ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว ๓๑๗ หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน ๓๑๘ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๓๑๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม ๓๒๐ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง ๓๒๑ อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน ๓๒๒ ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ๓๒๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ๓๒๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ ๓๒๕ เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ๓๒๖ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๒๗ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๒๘ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ๓๒๙ ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ๓๓๐ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน ๓๓๑ ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป ๓๓๒ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน ๓๓๓ ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ๓๓๔ พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล ๓๓๕ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด ๓๓๖ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน ๓๓๗ ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ๓๓๘ พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล ๓๓๙ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด ๓๔๐ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน ๓๔๑ เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ๓๔๒ ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม ๓๔๓ จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๓๔๔ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๓๔๕ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย ๓๔๖ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ๓๔๗ เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ ๓๔๘ หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย ๓๔๙ หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ๓๕๐ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ16 มกราคม 2556 09:26

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา

  militaryloveking

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2556 11:22

  ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย

  ส่วนวิชาทหาร รร.จปร.

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2556 10:28

  อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

  ส่่วนวิชาทหาร รร.จปร.

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2556 13:20

  จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

  ส่วนวิชาทหาร รร.จปร.

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2556 18:53

  ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

  สวท.รร.จปร.

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2556 19:30

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป จะเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดีที่สุด ด้วยชีวิต

  สวท.รร.จปร.

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2556 10:01

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล

  สวท.รร.จปร.

  ตอบลบ
 59. ร้อย.ปสส.ที่๒21 กุมภาพันธ์ 2556 09:56

  ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 60. http://rakchawtai.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html

  ตอบลบ
 61. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายและพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 62. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่ สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 63. (กองร้อยบริการ กรม นร.รร.ป.ศป.)12 กรกฎาคม 2556 08:41

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2556 15:32

  พระดำรัส เศรษฐกิจ อันพอเพียง
  อยู่คู่เคียง คำราชย์ ไทยสุขสันต์
  ประชาราษฎร์ ทั่วหล้า อเนกอนันต์
  อภิวันท์ น้อมเกล้า เจ้าชีวี

  ตอบลบ
 65. ร้อย ทพ.420113 กรกฎาคม 2556 15:34

  พระบรม ราโชวาท เจ้าแผ่นดิน
  สถิตทั่วถิ่น กึกก้อง เกริกไกรศรี
  พระอัจฉริยะ วิญญู นฤบดี
  พระบารมี ทั่วแคว้น แผ่นดินทอง

  ตอบลบ
 66. ร้อย ทพ.420213 กรกฎาคม 2556 15:35

  พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

  ตอบลบ
 67. ร้อย ทพ.420313 กรกฎาคม 2556 15:36

  จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ
  พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

  ตอบลบ
 68. ร้อย ทพ.420413 กรกฎาคม 2556 15:37

  ขออาราธนาบุญบารมีของพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ในหลวงของพวกเรา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
  และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 69. ร้อย ทพ.420513 กรกฎาคม 2556 15:38

  จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ
  พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

  ตอบลบ
 70. ร้อย ทพ.420613 กรกฎาคม 2556 15:39

  พระมิ่งขวัญชนชาวไทย
  ธ ดั่งร่มโพธิ์ไทร
  คอยห่วงใยราษฏ์เรื่อยมา
  เหนือใต้ตก * * * สาน
  เเดนกันดาร ธ ทรงฝ่า
  ช่วยเหลือปวงประชา
  ทุกแหล่งหล้าได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 71. ร้อย ทพ.420713 กรกฎาคม 2556 15:40

  องค์สมเด็จ ภูมิพล มหาราช
  ปกครองชาติ ให้ร่มเย็น เป็นสุขี
  ทรงเชี่ยวชาญ ด้านกีฬา กานท์กวี
  * * * นักดนตรี เพลงหลายหลาก มากทำนอง

  ตอบลบ
 72. ร้อย ทพ.420813 กรกฎาคม 2556 15:41

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญพระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

  ตอบลบ
 73. ร้อย ทพ.420913 กรกฎาคม 2556 15:42

  ข้าพเจ้า จักจงรักภักดี จะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ
  เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตน
  ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ข้าพเจ้า
  จักเทิดทูนและจักยอมตายเพื่อรักษาไว้
  ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

  ตอบลบ
 74. ร้อย ทพ.421013 กรกฎาคม 2556 15:44

  ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
  ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

  ตอบลบ
 75. ร้อย ทพ.421113 กรกฎาคม 2556 15:45

  ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
  ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 76. ร้อย ทพ.421213 กรกฎาคม 2556 15:46

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 77. ร้อย ทพ.421313 กรกฎาคม 2556 15:47

  "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
  ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

  ตอบลบ
 78. ร้อย ทพ.421413 กรกฎาคม 2556 15:48

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

  ตอบลบ
 79. ร้อย ทพ.421513 กรกฎาคม 2556 15:49

  เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญพระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

  ตอบลบ
 80. ร้อย ทพ.421613 กรกฎาคม 2556 15:50

  "เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้าทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน"

  ตอบลบ
 81. ฝกพ.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:51

  คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย
  รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา
  ศุภวาระ ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า
  ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

  ตอบลบ
 82. ฝขว.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:52

  บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

  ตอบลบ
 83. ฝยก.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:53

  ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

  ตอบลบ
 84. ฝกบ.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:55

  ศูนย์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง
  ธ ที่พึ่งปวงประชา
  กรณียกิจทั่วพารา
  เพื่อนำมาความร่มเย็น

  ตอบลบ
 85. ฝกร.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:56

  แม้พรรษาพาผ่านมานานนับ
  ผลงานสรรพสิ่งสร้างทางแก้ไข
  พระปัญญานำพาประชาไทย
  ให้รู้ใช้ ปรัชญา ความพอเพียง

  ตอบลบ
 86. ฝกง.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:57

  เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

  ตอบลบ
 87. นธน.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:58

  สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน
  สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา

  ตอบลบ
 88. สื่อสาร ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 15:59

  ขอพุทธบารมีพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปราศจากโรคภัยหายจากพระอาการพระประชวรโดยเร็ว ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 89. อศจ.ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 16:00

  ภาพพระเสโทไหลมา พระนาสิก
  เหมือนทรงพลิกวิธีคิดพิชิตก่อน
  ปัญหาน้ำยิ่งใหญ่ในขั้นตอน
  ทรงดับร้อนด้วยเย็นมิเว้นวาง
  ทุกโครงการทำได้ ทำให้เห็น
  จนถือเป็นโครงการงานตัวอย่าง
  ไม่มีโทษประโยชน์แท้แก้ถูกทาง
  เหมือนแผ้วถางทางไว้ให้แก่ปวงชน
  ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญ

  ตอบลบ
 90. หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.4213 กรกฎาคม 2556 16:02

  รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
  อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
  แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ
  รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
  อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
  แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 91. พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
  พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
  พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
  พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
  พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
  พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

  ตอบลบ
 92. สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓)29 ตุลาคม 2556 10:11

  ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย
  ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ สง.สด.จว.อ.ท.

  ตอบลบ
 93. สง.สด.จว.ช.น.(มทบ.13)31 ตุลาคม 2556 09:16

  - ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
  - เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
  - รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
  - พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  - เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  - ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
  - ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
  - ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  - เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  - หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2557 14:02

  พระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2557 08:18

  พระองค์ทรงพระเจริญ

  ร.1 พัน.1 รอ.

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2557 07:02

  ขอให้พระองค์จงมีพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากอาการประชวรขอจงทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 97. ศฝ.นศท.มทบ.๒๒22 เมษายน 2557 09:56

  ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้
  พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ตอบลบ
 98. ศฝ.นศท.มทบ.227 สิงหาคม 2557 14:57

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

  ตอบลบ
 99. ในหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานหนัก เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่ดีกินดี ขอจงทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 100. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ ให้เป็นสุขตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้อง พระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้ องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 101. - ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
  - เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
  - รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
  - พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  - เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

  ตอบลบ
 102. -ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
  -ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังค์ชาติไทยตลอดไป
  -ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
  -ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
  -ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 103. -รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
  -พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
  - ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  -ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
  -ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า

  ตอบลบ
 104. -พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
  -ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง
  -ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
  -ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
  -ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

   ลบ
 105. ร้อย.จทบ.ร.บ.21 สิงหาคม 2558 13:32

  ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ

  ตอบลบ
 106. ผพธ.จทบ.ร.บ.26 สิงหาคม 2558 09:34

  เราจะทำความดีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 107. กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์
  เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาล
  ใต้ร่มบุญอุ่นห้วงแห่งดวงมาน
  ดุจสายธารหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็น

  ปวงประชาอยู่ดีมีความสุข
  ทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ขุกเข็ญ
  ลบรอยหมองผองชนพ้นลำเค็ญ
  ทรงบำเพ็ญบุญญาบารมี
  สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 108. เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ ด้วยข้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร้อย จทบ.ร.บ.

  ตอบลบ
 109. ร้อย.มทบ.1612 ตุลาคม 2558 11:29

  -ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
  -ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังค์ชาติไทยตลอดไป
  -ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
  -ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
  -ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ร้อย.จทบ.16

  ตอบลบ
 110. ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
  ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
  ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
  ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
  ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
  ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
  ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
  พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

  ตอบลบ
 111. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า
  หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
  หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา
  ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
  ...ขอพระองค์ทรงพระ เจริญฯ....

  ตอบลบ
 112. ร้อย ปจว.๒20 มิถุนายน 2559 11:06

  ทรงมีแต่ให้ทุกอย่างแก่พสกนิกรของพระองค์ โดยไม่เคยมีวันหยุด

  ตอบลบ
 113. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
  ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

  ตอบลบ
 114. ร้อย ปจว.๒21 มิถุนายน 2559 10:26

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร คุณพระสยามเทวาทิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบรรดาลให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีแต่ความสุขความเจริญ

  ตอบลบ
 115. ร้อย ปจว.๒21 มิถุนายน 2559 10:28

  ขอให้คนไทยรักกันเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

  ตอบลบ
 116. ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล
  ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน
  ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
  น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ "

  ตอบลบ
 117. พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
  เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
  ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
  มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

  ตอบลบ
 118. ร้อย ปจว.๒22 มิถุนายน 2559 14:25

  รักประเทศไทย รักในหลวง

  ตอบลบ
 119. ร้อย ปจว.๒22 มิถุนายน 2559 14:27

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 120. ร้อย ปจว.๒23 มิถุนายน 2559 09:42

  ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องการศึกษา ท่านทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองในหลาย ๆ ด้าน ทำให้ท่านมีความรอบรู้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำแล้ง ปัญหาการเกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

  ตอบลบ
 121. ร้อย ปจว.๒23 มิถุนายน 2559 09:44

  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล และเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

  ตอบลบ
 122. ร้อย ปจว.๒24 มิถุนายน 2559 10:53

  เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน

  ตอบลบ
 123. ร้อย ปจว.๒24 มิถุนายน 2559 10:54

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

  ตอบลบ
 124. เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทยพระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้าพระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 125. ร้อย ปจว.๒27 มิถุนายน 2559 13:44

  ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

  ตอบลบ
 126. ร้อย ปจว.๒27 มิถุนายน 2559 13:46

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักสิทธิ์ทั่วสากลโลก จงปกปักษ์รักษา ให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยของคนไทยทั่วโลกตลอดไป

  ตอบลบ
 127. ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่างเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร

  ตอบลบ
 128. ร้อย ปจว.๒28 มิถุนายน 2559 15:57

  ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

  ตอบลบ
 129. ร้อย ปจว.๒28 มิถุนายน 2559 15:59

  เราควรตอบแทนพระองค์ท่านด้วย การเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมือง รักษาชื่อเสียงของประเทศชาติ เพียงเท่านี้ประเทศไทยที่เรารัก จะยืนหยัดมั่นคงตลอดไป

  ตอบลบ
 130. ร้อย ปจว.๒29 มิถุนายน 2559 10:35

  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 131. ร้อย ปจว.๒29 มิถุนายน 2559 10:36

  พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

  ตอบลบ
 132. ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย
  แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 133. ร้อย ปจว.๒1 กรกฎาคม 2559 10:55

  ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

  ตอบลบ
 134. ร้อย ปจว.๒1 กรกฎาคม 2559 10:57

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

  ตอบลบ
 135. ร้อย ปจว.๒5 กรกฎาคม 2559 12:50

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

  ตอบลบ
 136. ร้อย ปจว.๒5 กรกฎาคม 2559 12:51

  ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

  ตอบลบ
 137. ร้อย.ปจว.47 กรกฎาคม 2559 10:31

  เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  ตอบลบ
 138. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.11 ตุลาคม 2559 10:00

  ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

  ตอบลบ
 139. กสพ.กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 09:51

  แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

  ตอบลบ
 140. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 10:36

  เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย

  ตอบลบ
 141. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 10:42

  ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

  ตอบลบ
 142. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 10:48

  จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 143. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 10:54

  ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

  ตอบลบ
 144. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 10:59

  โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

  ตอบลบ
 145. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 11:07

  พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

  ตอบลบ
 146. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 11:13

  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

  ตอบลบ
 147. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 11:19

  ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

  ตอบลบ
 148. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 11:23

  กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

  ตอบลบ
 149. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 11:30

  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 150. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 13:50

  พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

  ตอบลบ
 151. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.21 ธันวาคม 2559 14:02

  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  ตอบลบ
 152. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.22 ธันวาคม 2559 14:47

  We love the king

  ตอบลบ
 153. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.22 ธันวาคม 2559 14:54

  ขอถวายชีวิตเป็นราชพลี เพื่อปกปักรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า

  ตอบลบ
 154. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.22 ธันวาคม 2559 14:59

  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงช่วยกันปกป้อง

  ตอบลบ
 155. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.22 ธันวาคม 2559 15:07

  ด้วยพระบารมี เราจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศที่เป็นอิสรเสรีมาช้านาน

  ตอบลบ
 156. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.26 ธันวาคม 2559 11:57

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 157. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.26 ธันวาคม 2559 13:29

  ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตราบนานเท่านาน

  ตอบลบ
 158. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.26 ธันวาคม 2559 13:34

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 159. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.27 ธันวาคม 2559 09:10

  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 160. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.27 ธันวาคม 2559 09:16

  เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
  อภิวาทปิติอภิสมัย
  วันมหามงคลของชาวไทย
  ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร

  ตอบลบ
 161. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.27 ธันวาคม 2559 11:20

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
  มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคภัย

  ตอบลบ
 162. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.27 ธันวาคม 2559 11:26

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

  ตอบลบ
 163. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.28 ธันวาคม 2559 08:04

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม
  ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 164. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.28 ธันวาคม 2559 08:21

  ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

  ตอบลบ
 165. กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ.28 ธันวาคม 2559 09:40

  พระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 166. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  กำลังพล กสจ.สปช.ทบ.

  ตอบลบ
 167. เรารักในหลวง

  ตอบลบ