วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิกฤติความสัมพันธ์ไทยพุทธกับไทยมุสลิมอะไรทำให้เราห่างกันรอยยิ้มแห่งความสุข ของเด็กนักเรียนไทยพุทธ และ เด็กนักเรียนไทยมุสลิม ดูไม่ออกเลยว่า สามจังหวัดในจังหวัดชายแดนใต้ มีเหตุรุนแรงอยู่เป็นประจำ เป็นช่วงเวลาที่ชุดครูฝึกเยาวชนใต้สันติสุข ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับ เด็กนักเรียนไทยพุทธและเด็กนักเรียนไทยมุสลิม ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใบหน้าของพวกเขายิ้มแย้มมีความสุข ราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธความจริง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าได้ทำให้ อะไรต่อมิอะไรเปลี่ยนไปมากมาย ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

20 มีนาคม วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช      พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีพระนามเดิมว่า “ทองด้วง” พระราชสมภพ เมื่อ วันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2279 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นบุตรคนที่ 4 ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม "ทองดี") และพระอัครชายา (พระนามเดิม "หยก"หรือ ดาวเรือง)
เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษาี หลังจากโสกันต์แล้วได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิจ ( ขุนหลวงดอกมะเดื่อ )
เมื่อ พ.ศ. 2300 พระชนมายุ 21 พรรษาี ทรงผนวช ณ วัดมหาทลาย 1 พรรษา เมื่อลาสิกขาบทแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กหลวง หลังจากนั้นได้ทูลขอ “กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์” ซึ่งขณะนั้นมีพระนามว่า “นาค” มีภูมิลำเนาอยู่ที่อัมพวา แขวงเมืองราชบุรี มาเป็นพระชายา เมื่อพระองค์มีพระชนม์ได้ 25 พรรษา ได้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี