วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

" พหุวัฒนธรรม "


“พหุวัฒนธรรม”
                    แม้ว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง จนต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในอีกด้านหนึ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ที่ชาวไทยพุทธ-มุสลิม และไทยจีน อาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้วยกันอย่างลงตัว ในเช้าตรู่ของพื้นที่แห่งหนึ่งในเมืองปัตตานี ทุกวันชาวพุทธบางจำนวนยืนรอตักบาตรพระสงฆ์สูงอายุรูปหนึ่งที่มารับบาตรโดยนั่งรถสามล้อถีบพ่วง ที่มีคนขี่เป็นชายชาวมุสลิม เป็นภาพที่เจนตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาบนถนนบริเวณนั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นระยะทั่วเมือง แม้คนไทยทั่วประเทศจะมองว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้อันตรายและน่ากลัว แต่ผู้คนก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวัน ยังคงออกจากบ้านมาเพื่อประกอบอาชีพ ออกมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเป็นปกติ การอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากที่มีความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ “ชายแดนใต้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น