วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

รอยยิ้มแห่งความสุขและความสามัคคี


อย่างที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าประเทศได้ประสบปัญหาด้านการก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จชต. ในระยะเวลา 16 ปี ที่ผ่านมามีความเสียหายเกิดขึ้นมากมาย การบาดเจ็บเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชน เศษฐกิจ สังคม สิ่งปลูกสร้าง  และอื่นๆ จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงกับเหตุการที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิขึ้นกับตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้พยายามหาวิธีการด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ใชั ชีวิตได้อย่างเป็นปกติและมีความสุข  จนถึง   ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างโครงการกิจกรรมด้านต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเยวชนในพื้นที่ได้ร่วมโครงการและกิจกรรมในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เข้าไปดูแล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการลดความหวาดระแวงหวาดกลัวต่อกัน จากในภาพจะเห็นได้ว่ากีฬาก็เป็นโครงการกิจกรรม อีกอย่างหนึ่งที่ได้นำมาใช้ในพื้นที่ 3 จชต.  กีฬาก่อให้เกิดความสามัคคีภายใน หมู่บ้าน ชุมชน จนรวมไปถึงระดับโลกก็ใช้กีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนานความเสียสละสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ รอยยิ้มที่เกิดขึ้นนั้นไม้ต้องอธิบายอะไรให้มากมายเลยรอยยิ้มเกิดขึ้นมาโดยการสั่งการจากจิตและสมองที่บอกว่ามีความสุขมากจึงทำให้เกิดรอยยิ้ม รอยยิ้มที่เกิดขึ้นมาได้นั้นเป็นรอยยิ้มแห่งความสุข ผมคนหนึ่งที่อยากเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้ในทุกๆวัน  ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเวลาใดรอยยิ้มนั้นสามารถสร้างปาฎิหารแห่งความสุขให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สิ่งที่ขาดหายก็หามาเติมต็มในสิ่งๆนั้นแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาที่ไม่มากมายแต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้กระทำนั้นมันสามารถก่อเกิดรอยยิ้มแห่งความสุขได้แล้วมันจะตราตรึงอยู่ในใจในความรู้สึกของคนผู้นั้นตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น